Zarząd

Maja Kopeć

ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz public relations. Autorka dwóch książek fabularnych “Całkiem (nie)szczęśliwa historia” i “Zapomnij mi”. W Tęczowym Opolu zajmuje się koordynacją mediów społecznościowych, tworzeniem grafik, pozyskiwaniem funduszy grantowych oraz administracją i finansami. Od 2022 roku jest członkinią zarządu.

Mikołaj Dzięciołowski

student psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W Stowarzyszeniu działa od 2018 roku, od września 2022 roku członek zarządu. Jeden z koordynatorów wolontariatu oraz fundraisingu, członek zespołu mediów społecznościowych. Organizuje m.in demostracje, happeningi, wydarzenia kulturalne oraz spotkania integracyjne dla społeczności LGBT+ z opolskiego. Współprowadzący świetlicę.

Sandra Mazur

absolwentka europeistyki – niemcoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez ponad 5 lat pracowała jako koordynatorka projektów w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Tęczowe Opole, od 2019 roku członkini zarządu. W TO odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy, koordynację projektów, tworzenie programów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów oraz nawiązywanie partnerstw z organizacjami i instytucjami.

Absolwentka rocznej Szkoły Trenerów MERITUM w Katowicach, obecnie uczestniczka XVIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.