AKTYWIZM to jest TO

Stowarzyszenie Tęczowe Opole przeprowadzi badanie sytuacji społecznej osób LGBT+ na Opolszczyźnie oraz opublikuje raport z badania. Zostanie także przygotowany skrót raportu w języku polskim i niemieckim pozwalający na działania rzecznicze i nawiązywanie współpracy z lokalnymi organizacjami mniejszości niemieckiej, rzecznictwo w niemieckich instytucjach publicznych w regionie (np. Konsulat RFN w Opolu) oraz innymi organizacjami LGBT+ z Niemiec.

 

Ze względu na niski poziom zaangażowania społecznego w województwie i trudne położenie osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach, stworzona zostanie sieć aktywistów w regionie. Zorganizowana zostanie “Akademia młodych liderów i liderek LGBT+” w ramach której zostaną zorganizowane trzy dwudniowe bloki warsztatowe oraz dwa dwudniowe warsztaty przygotowujące kampanię społeczną. Celem “Akademii” jest m.in podniesienie kompetencji młodych aktywistów LGBT+ z zakresu zarządzania, rzecznictwa, budowania społeczności oraz działań oddolnych. W ramach “Akademii” wyszkolimy 10-12 młodych liderów i liderki LGBT+ i stworzymy sieć młodych aktywistów z regionu. W ramach projektu powstanie angażująca kampania społeczna, która będzie narzędziem samorzeczniczym młodych aktywistów i aktywistek LGBT+ z województwa opolskiego.

 

Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane będą miały okazję wziąć udział w wizycie studyjnej u partnera z Norwegii (Oslo i Bergen). W ramach wizyty studyjnej będzie możliwa wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie aktywizacji, facylitacji i wsparcia dla młodych ludzi, przygotowań działań oddolnych oraz monitoringu przypadków łamania praw człowieka, dyskryminacji w sferze publicznej i życiu codziennym.

 

W ramach projektu odbędą się dwie konferencje informacyjno-promocyjne – na pierwszej zostaną przedstawione wyniki badania dot. sytuacji osób LGBT+ z woj. opolskiego, na drugiej przedstawimy efekty projektu i zaprezentujemy wyniki kampanii społecznej.

 

Projekt “Aktywizm to jest TO” jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.