Akademia

liderów i liderek LGBT+

Ze względu na niski poziom zaangażowania społecznego w województwie i trudne położenie osób LGBT+ w mniejszych miejscowościach, stworzona została sieć osób aktywistycznych w regionie. W ramach “Akademii” wyszkoliliśmy 10 młodych liderów i liderek LGBT+ z regionu. Osoby liderskie wzięły udział w szeregu szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, w lecie 2023 roku wzięły również udział w wizycie studyjnej w Drammen i Oslo (Norwegia).

Warsztaty liderskie w Jarnołtówku (22-23 lipca 2023 r.) dotyczyły szeroko pojętego budowania społeczności. Osoby w ramach „Akademii” wzięły udział w warsztatach, na których doświadczały czym jest budowanie społeczności i co pomoże im tę społeczność tworzyć w swoich miastach. Dowiedziały się także jak ważny aspekt stanowi dostępność planowanych przez nich działań oraz dlaczego czasem warto puścić wodze fantazji i dać ponieść się kreatywności.

Warsztaty w ramach „Akademii” odbyły się w Jankowicach (2-3 września 2023 r.). W ramach warsztatów  poruszone zostały kwestie związane z organizacją zgromadzeń publicznych oraz jak udzielać feedbacku. Osoby liderskie dowiedziały się na wyjeździe jak wygląda organizacja zgromadzeń publicznych w kwestiach prawnych oraz jak prowadzić narrację i promocję wybranego wydarzenia.

Warsztaty w Jarnołtówku (21-22 października 2023 r.) dotyczyły samorzecznictwa. Osoby liderskie dowiedziały się czym jest rzecznictwo i jak je prowadzić w swojej sprawie, jak być wiarygodnym i skutecznym w rzecznictwie i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.


Projekt “Aktywizm to jest TO” jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt “Aktywizm to jest TO” jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.